Prace realizowane w okresie 1 kwietnia  - 7 kwietnia     

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

     

         ZAKRES DROGOWY:​​

 • wykop:
  - Sekcja II;

 

 • nasyp:
  - Sekcja II;
  - Sekcja III;

 

 • odhumusowanie:
  - Węzeł Bydgoszcz Zachód;
  - obszar ZRIDu II;

 

 • stabilizacja pod konstrukcje:
  - Km 18+700 do 18+790;

 

 • podbudowa C5/6:
  - Sekcja I;

 

 • wywóz śmieci:
  - Węzał Bydgoszcz - Zachód;

 

 

         ZAKRES MOSTOWY:​​

 

 • obiekt WD3-15:
  - montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 •  obiekt WD3-17:
  - betonowanie;

 • obiekt MS3-21:
  - betonowanie;

 

 • obiekt PZ3-22a:
  montaż konstrukcji powłokowej;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 

 • Budowa przykanalików Dz200:
  - Sekcja I;
  - Sekcja II;

 

 • Budowa przykanalików Dz300:
  - KD11c;
  - KD2.1;

 

 • Budowa przykanalików Dw800:
  - KD9;

 • Przebudowa kanalizacji KST-3:
  - KST-3;

 

 • przebudowa wodociągu PW-14.1:
  - PW-14.1

 

 

            ZAKRES TELETECHNICZNY:

 • przebudowa kolizji T24:
  - Km 22+585;

           

 

                      NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.