Prace realizowane w okresie 1 października - 7 października       

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  wykonanie nasypu:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • wykonanie wykopu:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

- Sekcja III;
 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja III;

 

 •  rozbiórka ogrodzeń:

- Sekcja III;

 

 • profilowanie i zagęszczanie:

- Sekcja I;

 

 • stabilizacja - osuszanie:

- Sekcja II;

 

 • rozbiórka nawierzchni:

- Sekcja III;

 

 •  podbudowa C5/6:

- Sekcja I;

 

 •  GWN:

- Sekcja I;

 

​          ZAKRES MOSTOWY:​​

 

 •  obiekt PZ3-12a:

- montaż łożysk;
- betonowanie;​
- pielęgnacja betonu;

 

 •  obiekt WS3-13:

- montaż zbrojenia skrzydła;
- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-14:

- betonowanie;
- wykonanie wykopu;

 

 • obiekt PZ3-14A:

- montaż konstrukcji powłokowej;

 

 •  obiekt WS3-19:

- montaż belek;

 

 •  obiekt WS3-22:

- montaż zbrojenia korpusu;

 

 • obiekt WS3-24:

- betonowanie;

 

 • przepust P9:

- montaż zbrojenia płyty zespalającej;
- wykonanie izolacji powłokowej;

 

 • przepust P1:

- uszczelnienie styków prefabrykatów;

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- T3: Km 21+600 - 21+700;  

- T4: Km 21+600- 21+700;  

- T22: Km 21+600 - 21+700;  

 

 • budowa kanału technologicznego:

- km 16+000 - 16+300;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Przebudowa wodociągu:

- PW 15 : Km 25+100;
- PW 16: Km 25+100;

 

 • budowa kanalizacji deszczowej:

- Km 19+400;

 

            ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY:

 

 • przebudowa kolizji:

- SN2/2: Km 21+500;
- SN2/1: Km 21+400;
- SN 2 : Km 21+500;

 

                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.