Prace realizowane w okresie 11 lutego  - 17 lutego     

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

      ZAKRES DROGOWY:

 

 •  nasyp:
  - Sekcja III;

 

 • wykop:
  - Sekcja I;

 • wycinka drzew:
  - Sekcja II;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:
  - Sekcja II; 

  - Sekcja III;

 

 • rozbiórka nawierzchni:
  - Sekcja III;

 

 • rozbiórka obiektów:
  - Sekcja II;

 

 • obhumusowanie:
  - Sekcja I

 

         ZAKRES MOSTOWY:​​

 •   obiekt WD3-14:
  - betonowanie;
  - montaż zbrojenia  ustroju nośnego;

 

 • obiekt WD3-15:
  - montaż belek:

 • obiekt WD3-16:
  - betonowanie;
  - montaż zbrojenia poprzecznicy;

 

 •  obiekt WD3-17:
  - betonowanie;
  - montaż zbrojenia korpusu;

 • obiekt MS3-21:
  - montaż zbrojenia fundamentu;
  - betonowanie;

 

 •  obiekt WS3-22:
  - montaż zbrojenia fundamentu;
  - betonowanie;
  - montaż zbrojenia poprzecznicy;
  - montaż zbrojenia filarów;

 •  obiekt PZ3-22a:
  - betonowanie;
 •  obiekt WD3-23:
  montaż belek; 

 

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa przykanalików Dz200:
  - Sekcja I;
  - Sekcja II;

 

 • Budowa przykanalików Dw800:
  - KD9;

 

 

      ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY:

 

 • przebudowa oświetlenia linii nn :
  - ul. Przy Lesie, Lisi Ogon

 

 • przebudowa kolizji nn9 :
  - Km 25+400

 

 

    ​                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.