Prace realizowane w okresie 11 marca  - 17 marca     

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

     

         ZAKRES DROGOWY:​​

 • nasyp:

- droga technologiczna;

 

         ZAKRES MOSTOWY:​​

 

 • obiekt WD3-16:
  - montaż zbrojenia korpusu;
  - montaż zbrojenia fundamentu;
  - montaż łożysk;

 

 •  obiekt WD3-17:
  - betonowanie;
  - montaż łożysk;

 • obiekt MS3-21:
  - montaż zbrojenia fundamentu;
  montaż zbrojenia korpusu;
  - betonowanie;

 

 • obiekt WD3-23:
  -  montaż zbrojenia ustroju nośnego;
  - betonowanie;​

​​

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 

 • Budowa przykanalików Dz200:
  - Sekcja I;
  - Sekcja II;

 

 • Budowa przykanalików Dw800:
  - KD9;

 

 • Budowa przykanalików Dz300:
  - KD11c
  - KD2.1

 

 • Przebudowa wodociągu PW-14.1:
  - PW-14.1;

 

 • Przebudowa wodociągu PW12:
  - PW12;

 

 • Przebudowa wodociągu PW13:
  - PW13

 

            ZAKRES TELETECHNICZNY:

 

 • przebudowa kolizji teletechnicznych T22:
  - Km 21+200 do 21+700;

           

 

          ​                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.