Prace realizowane w okresie 12 listopada - 18 listopada       

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

    ZAKRES DROGOWY:

 

 •  wykonanie nasypu:

- Sekcja III;

 

 • odhumusowanie:

- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • wykop:

- Sekcja III;

- Sekcja II;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja II; 

- Sekcja III;

 

 •  obhumusowanie:

- Sekcja I;

 

 • Stabilizacja pod konstrukcje:

- Sekcja I

 

 •  podbudowa C8/10:

- Sekcja I;

 

 •  GWN:

- Sekcja I;

 

 •  wykonywanie rowu:

- Sekcja III;

 

 •  skarpowanie:

- Sekcja I;

- Sekcja III;

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

 •  obiekt WS3-13:

- montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 

 • obiekt WD3-14:

- betonowanie

 

 • obiekt WD3-15:

- montaż zbrojenia fundamentu;
- betonowanie;
- montaż zbrojenia korpusu;

- montaż zbrojenia filarów;

 

 • obiekt WD3-16:

- montaż zbrojenia fundamentu ;

  

 • obiekt WD3-17:

- betonowanie;

- wykonanie wykopu;

 

 •  obiekt WS3-19:

- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-19a:

- montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 

 •  obiekt WD3-23:

- montaż zbrojenia poprzecznic;
- betonowanie

  

 • obiekt WS3-24

- montaż zbrojenia ustroju nośnego:

 

 • obiekt PZ3-22a:

- montaż konstrukcji powłokowej;​

 

 • Przepust 1:

- wykonanie zasypki;

 

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- T5: Km 21+938;  

- T25: Km 21+700;

- T15: Km 25+188; 

 - SN8: Km 24+650; 

 - nn7: Km 24+650; 

 

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Przebudowa wodociągu:

- PW16: Km 25+100;

 

 •  Przebudowa kanalizacji sanitarnej KS-2:

 

 •  Montaż wylotów:

- 16+700 – 17+050;  

- 19+400 – 19+800;  

- 18+400 – 19+800;  

 

 •  Budowa kanału KD-1:

 

 •  Budowa kanału KD-4:

 

 •  Budowa kanału KS-2:

- DK80;  

 

 •  PW15:

- przy Lesie;  

 

      

​                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.