Prace realizowane w okresie 12 sierpnia  - 18 sierpnia 2019   

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

 

     ZAKRES DROGOWY:

 

 •  nasyp:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

  

 • wykop:

- Sekcja I;

 

 • stabilizacja - osuszanie:

- Sekcja II;

 

 • podbudowa C5/6:

- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja II;

 

 • Podbudowa C8/10:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • Podbudowa C3/4:

- Sekcja II;

 

 • profilowanie i zagęszczanie:

- Sekcja I;

 

 

        ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 

 • obiekt WD3-12:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;
- wykonanie murów oporowych;

 

 • obiekt PZ3-12a:

- betonowanie;

 

 • obiekt WS3-13:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;

 

 • obiekt WD3-14:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;
- wykonanie murów oporowych;

 

 • obiekt PZ3-14a:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;
- wykonanie murów oporowych;

 

 • obiekt WD3-16:

- montaż zbrojenia kap chodnikowych;

 

 • obiekt WD3-17:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;
- montaż desek gzymsowych;
- wykonanie murów oporowych;
- betonowanie;

 • obiekt PZ3-22a:

- wykonanie zasypki;
- wykonanie murów oporowych;

 

 • obiekt WD3-23:

- montaż krawężników;  
- montaż desek gzymsowych;

 

 • Przepust 3:

-  ustawianie prefabrykatów;

 

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 

 •  Przebudowa kolizji T8:

- Km 23+700 – 23+900;

 

 •   Przebudowa kolizji T7:

- Km 23+700 – 23+900;

 

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 

 • Budowa przykanalików Dz200:

- Sekcja II​;

 

 • Budowa kanału DN300:

- KD-MOP;

 

 • Budowa kanału DN400:

- KD-MOP;

 

 • Umocnienie cieków i rowów:

- rów G;

 

 • Budowa kanału DN500:

- KD-1f;

 

 

​               NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.