Prace realizowane w okresie 15 kwietnia  - 21 kwietnia     

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

     

         ZAKRES DROGOWY:​​

 • wykop:
  - Sekcja II;
  - Sekcja III;

 

 • nasyp:
  - Sekcja II;
  - Sekcja III;

 

 • obhumusowanie:
  - Węzeł Bydgoszcz Zachód;

 

 • podbudowa C8/10:
  - Sekcja I;

 

 • podbudowa C5/6:
  - Sekcja I;

 

 • wywóz śmieci:
  - Węzeł Bydgoszcz - Zachód;

 

 • rozbiórka obiektów:
  - Sekcja II;

 

 • doziarnianie:
  - Sekcja III;

 

 • podbudowa mineralno-bitumiczna:
  - dojazd MS3-23;

 

 

         ZAKRES MOSTOWY:​​

 • obiekt WD3-16:
  - betonowanie;
  - montaż zbrojenia poprzecznic;

 •  obiekt WD3-17:
  - betonowanie;

  - montaż zbrojenia poprzecznic;

 • obiekt PZ3-22a:
  montaż konstrukcji powłokowej;
  - montaż zbrojenia wieńców;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 

 • Budowa przykanalików Dz200:
  - Sekcja III;

 

 • Budowa kanału Dw600:
  - KD11;

 

 • Budowa kanału Dw800:
  - KD9;

 

 • Budowa kanału Dz300:
  - KD12;

 

 • Przebudowa kanalizacji KST-3:
  - KST-3;

 

 

            ZAKRES TELETECHNICZNY:

 • przebudowa kolizji T6:
  - Km 22+687;

           

 

            ZAKRES ELETROENERGETYCZNY:

 • przebudowa kolizji nn9:
  - Km 25+400;

 

 • przebudowa kolizji SN3:
  - Km 21+500;

 

 

                      NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.