Prace realizowane w okresie 16 grudnia do 22 grudnia 

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  Nasyp:

- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • Odhumusowanie:

- Sekcja III;  

 

 • Wykop:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja II;

 

 • Podbudowa C5/6:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • Podbudowa C8/10:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • nawierzchnia betonowa:

- Sekcja I;

 

 • podbudowa AC22P:

- Sekcja I;

 

 • warstwa wiążąca AC16W:

- Sekcja I;
- Sekcja III;

 • warstwa ścieralna AC11S:

- Sekcja I;
-Sekcja III;

 

 

 

       ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 

 • obiekt PZ3-12a:

- wykonanie nawierzchni;


 

 • obiekt WD3-14:

- betonowanie;
- montaż desek gzymsowych;
- próbne obciążenie obiektu mostowego; 
- montaż zbrojenia kap chodnikowych;

 

 • obiekt WD3-16:

wykonanie nawierzchni;
- wykonanie izolacji;

 

 • obiekt WS3-20:

- betonowanie;
- montaż zbrojenia skrzydła;

 • obiekt MS3-21:

- montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 

 • obiekt PZ3-22a:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;

 • przepust P10:

- betonowanie;

     

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 

 • Budowa przykanalików Dz200:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • ekrany akustyczne:

- Sekcja III;

 • Zbiorniki retencyjne:

- ZB6;

 

 • budowa fundamentów MOP:

- MOP PD;

 

            ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY

 

 

 • budowa oświetlenia drogowego:

- Km 15+600 do 16+100;

 

 

​               NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.