Prace realizowane w okresie 17 grudnia - 23 grudnia       

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  odhumusowanie:
  - Sekcja II;
  - Sekcja III;

 

 • wykop:

- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • rozbiórka nawierzchni:

- Sekcja III

 

 • skarpowanie:

- Sekcja III; 

 

 •  wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • Podbudowa C8/10:

- Sekcja I;

 

 •  GWN:

- Sekcja I;

 

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

 •  obiekt WD3-12:

- betonowanie;

 

 •  obiekt PZ3-12a:

- montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 

 • obiekt WD3-14:

- montaż belek;

 

 • obiekt WD3-15:

- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-16:

- betonowanie;
- montaż zbrojenia fundamentu;

 

 •  obiekt WD3-17:

- montaż zbrojenia fundamentu;

 

 • MS3-21:

- skuwanie pali;

- wykonywanie próbnego obciążenia pali;

 

 •  obiekt PZ3-22a:

- formowanie kolumn DSM;

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- T10: Km 24+630; 
- T25: Km 21+400 do 21+700;
- T22: Km 21+400 do 21+700;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Przebudowa wodociągu:

- PW-14;
- PW-11;

 

 • montaż wpustów:

- Km 25+550 do 25+650;
- Km 19+300;

 

 • Przykanaliki:

- Km 25+500 do 25 +700;

 

 • Budowa kanalizacji KST-2:

- KS-2

 

            ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY:

 

 • Przebudowa kolizji:

- NN9: Km 25+400;

 

​                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.