Prace realizowane w okresie 17 września - 23 września       

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  wykonanie nasypu:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 •  odhumusowanie:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • wykonanie wykopu:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja III;

 

 • stabilizacja pod konstrukcje:

- Sekcja I;

 

 • nasyp ekologiczny:

- Sekcja III;

 • profilowanie skarp:

- Sekcja I;

 

 • budowa drogi technologicznej:

- obiekt WS3-19;

​          ZAKRES MOSTOWY:​​

 

 •  obiekt WD3-12:

- wykonanie izolacji;

 

 •  obiekt PZ3-12a:

- montaż zbrojenia korpusu;
- betonowanie;​

 

 •  obiekt WS3-13:

- montaż zbrojenia skrzydła;

 • obiekt WD3-14:

- demontaż deskowania korpusu;

 

 • obiekt PZ3-14A:

- montaż konstrukcji powłokowej;

 

 • obiekt WD3-15:

- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-19a:

- montaż zbrojenia skrzydła;
- montaż zbrojenia poprzecznic;

 

 •  obiekt WS3-19:

- betonowanie;

 

 •  obiekt WS3-22:

- montaż zbrojenia fundamentu;​
- betonowanie;
- montaż zbrojenia korpusu;

 

 • obiekt PZ3-22A

- montaż zbrojenia korpusu;
- betonowanie;​

 

 • obiekt WS3-24:

- betonowanie;
montaż zbrojenia fundamentu;

 

 • przepust P2:

- betonowanie;
- montaż zbrojenia płyt przejściowych;

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- T3: Km 21+600;  

- T4: Km 21+600;  

- T22: Km 21+600;  

- T20: Km 26+460;

- T21: Km 26+460;

 

 • budowa kanału technologicznego:

- km 14+700 - 15+000;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Przebudowa wodociągu:

- PW 4 : Km 19+000;

- PW 8: Km 21+000;

- PW 15 : Km 25+100;

 

 • budowa kanalizacji deszczowej:

- Km 19+400;

 

            ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY:

 

 • przebudowa kolizji:

 NN2: Km 19+150;
- NN6: Km 23+000

 

                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.