Prace realizowane w okresie 18 listopada do 24 listopada  

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  Nasyp:

- Sekcja II;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

  

 • Wykop:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • Zahumusowanie:

- Sekcja I;

 

 • Podbudowa C5/6:

- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • Podbudowa C3/4:

​- Sekcja I;
- Sekcja III;

 • Podbudowa C8/10:

- Sekcja III;

 

 • Wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja III;

 

 • nawierzchnia betonowa:

​- Sekcja I;
-Sekcja II;

 

 • obrzeża:

- Sekcja I;

 

 • podbudowa AC22P:

- Sekcja II;

 

 • warstwa wiążąca AC16W:

- Sekcja I;

 

 • kostka brukowa:

- Sekcja I;

 

 • bariery energochłonne:

Sekcja I;
- Sekcja III;

 

 

       ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 

 • obiekt WS3-13:

- wykonanie nawierzchni;

 

 • obiekt WD3-14:

- montaż ścieku przykrawężnikowego;

 

 • obiekt WD3-16:

- wykonanie izolacji z papy;
- betonowanie;

 

 • obiekt WS3-19:

- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-19a:

- betonowanie;
- montaż zbrojenia płyt przejściowych;
- montaż desek gzymsowych;

 • obiekt MS3-21:

-  montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 

 • obiekt WS3-22:

- montaż desek gzymsowych;
- montaż krawężników;

 

 • obiekt WS3-24:

- montaż ścieku przykrawężnikowego;
- betonowanie;
- wykonanie nawierzchni;

- montaż desek gzymsowych;

 

 • przepust P5:

- montaż zbrojenia płyt przejściowych;

 

 • przepust P8:

- wykonanie zasypki;​
- montaż zbrojenia płyt przejściowych;

 

 • przepust P9:

- betonowanie;

 

 • przepust P10:

- montaż zbrojenia płyty zespalającej;

 

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji T22:

- Km 22+200 do 26+300;

 

 •   Przebudowa kolizji T23:

- Km 22+ 200 do 26+300;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa przykanalików Dz200:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • Umocnienie cieków i rowów:

- rów A;
- rów A1;

 • Budowa kanału DN500:

- KD-8;

 

 • Budowa kanału DN400:

- KD-7A;

 

 • Budowa kanału DN300:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • Budowa kanału DN600:​

- Sekcja II;

 

 • Budowa kanału DN250:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • Zbiorniki retencyjne:

- ZB13;
- ZB14;

 

 • przebudowa wodociągu PW3-14a:

- Pw-14a;

 

 

            ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY

 

 

 • budowa oświetlenia drogowego:

- Km 15+600 do 16+100;

 

 

​               NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.