Prace realizowane w okresie 18 lutego  - 24 lutego     

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

      ZAKRES DROGOWY:

 

 • rozbiórka nawierzchni:
  - Sekcja III;

 

 • rozbiórka podbudowy:
  - Sekcja III;

 

 • obhumusowanie:
  - Sekcja I;

 

         ZAKRES MOSTOWY:​​

 • obiekt WD3-12:
  - montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 • obiekt WD3-16:
  - montaż zbrojenia fundamentu;
  - betonowanie;
  - montaż zbrojenia poprzecznicy;

 

 •  obiekt WD3-17:
  - montaż zbrojenia korpusu;

 • obiekt MS3-21:
  - montaż zbrojenia fundamentu;
  - betonowanie;

 

 •  obiekt WS3-22:
  - montaż zbrojenia korpusu;

 •  obiekt PZ3-22a:
  - betonowanie;
  - montaż zbrojenia korpusu​

 

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa przykanalików Dz200:
  - Sekcja I;
  - Sekcja II;

 

 • Budowa przykanalików Dw800:
  - KD9;

 

 • Budowa przykanalików Dw600:
  - KD6;

 

 • Budowa przykanalików Dw300:
  - KD6g.2;

 

 • Budowa przykanalików Dw400:
  - KD5d;

 

 

          ​                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.