Prace realizowane w okresie 19 listopada - 26 listopada       

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

    ZAKRES DROGOWY:

 

 •  wykonanie nasypu:

- Sekcja III;
- Sekcja I;

 

 • odhumusowanie:

- Sekcja III;

 

 • wykop:

- Sekcja III;
- Sekcja II;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja II; 
- Sekcja III;

 

 •  obhumusowanie:

- Sekcja I;

 

 • profilowanie i zagęszczanie:

- Sekcja I;

 

 •  podbudowa C8/10:

- Sekcja I;

 

 •  GWN:

- Sekcja I;

 

 •  wykonywanie rowu:

- Sekcja III;

 

 •  podbudowa C5/6:

- Sekcja I;

 

 • rozbiórka nawierzchni:

- Sekcja III;

 

 • rozbiórka ogrodzeń:

- Sekcja III;

 

 • rozbiórka obiektów:

- Km 25+100;

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

 •  obiekt WS3-13:

- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-14:

- betonowanie;
- montaż zbrojenia poprzecznic;

 

 • obiekt WD3-15:

- betonowanie;
- montaż zbrojenia korpusu;

- montaż zbrojenia filarów;

 

 • obiekt WD3-16:

- montaż zbrojenia fundamentu;
- betonowanie;
- montaż zbrojenia filarów;

  

 • obiekt MS3-21:

- formowanie pali;
-
formowanie podstaw pali;

 

 •  obiekt WS3-22:

- betonowanie;
- wykonanie izolacji powłokowej;
- wykonanie izolacji;

  

 • obiekt WS3-24

- montaż zbrojenia ustroju nośnego:

 

 • Przepust nr 6:

- betonowanie;

 

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- T25: Km 21+700;

 

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Przebudowa wodociągu:

- PW14;

 

 •  Przebudowa kanalizacji sanitarnej: 

- KS-2;

 

 •  Montaż wpustów:

- 18+400 ;  

 

 •  Budowa przykanalików:

​- Km 18+400;

 

 

            ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY:

 

 • Przebudowa kolizji:

- NN7: Km 24+650;
- SN8: Km 24+650;

      

​                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.