Prace realizowane w okresie 20 maja  - 26 maja    

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

 ZAKRES DROGOWY:

 

 •  nasyp:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III
;

 

 • wykop:

- Sekcja II;
- Sekcja III
;

 

 • stabilizacja - osuszanie:

- Sekcja II; ​

 

 •  podbudowa C5/6:

- Sekcja I;

 

 •  podbudowa C8/10:

- Sekcja I;

 

 • nawierzchnia betonowa:

- Sekcja I;

 

 •  wywóz śmieci:

- Węzeł Bydgoszcz Zachód;

 

 • układanie warstwy poślizgowej:

- Sekcja I;

 

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 • obiekt WD3-12:

- montaż desek gzymsowych;​
montaż zbrojenia kap chodnikowych;

 

 • obiekt WD3-14:

- montaż desek gzymsowych;​

 

 • obiekt WD3-15:

- wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe;

 

 • obiekt WD3-16:

- montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 

 • obiekt WD3-19a:

- wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe;

 

 • obiekt MS3-21:

- betonowanie;
- montaż zbrojenia filarów;
- montaż zbrojenia ustroju nośnego;
- montaż zbrojenia fundamentu;

 

 • obiekt WS3-24:

- wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe;

 

 

ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji T6:

-  Km 22+875; 

 

 ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa kanału DN300:

- KD12d;

 

 • Budowa kanału DN800:

- KD12g;

 

 • Budowa kanału DN600:

- KD2;
 

 

 • Przyłącze wodociągowe MOP : 

Szczutki PN; ​
Szczutki PD;

​           NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.