Prace realizowane w okresie 20 sierpnia - 26 sierpnia       

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował  następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  wykonanie nasypu:

- Sekcja I;
- Sekcja III;

 

 • wykonanie wykopu:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja III;
- Sekcja II; 

 

 • stabilizacja pod konstrukcje:

- Sekcja I;

 • nasyp ekologiczny:

- Sekcja III;

 

 •  odhumusowanie:

- MOP Szczutki;

 

​          ZAKRES MOSTOWY:​​

 

 •  obiekt WD3-12:

- montaż zbrojenia korpusu;​
- betonowanie;

 

 •  obiekt PZ3-12a:

- montaż zbrojenia korpusu;​
- betonowanie;

 

 • obiekt PZ3-14A:

- montaż konstrukcji powłokowej;

 

 • obiekt WD3-19a:

- betonowanie;​

 

 • obiekt PZ3-22A

- montaż zbrojenia korpusu;

- betonowanie;​

 

 • obiekt WS3-24:

- montaż zbrojenia korpusu;

- betonowanie; 

 

 • przepust P1:

- betonowanie; 

 

 • ​przepust P9:

- wykonanie izolacji;

- wykonanie uszczelnienia styków prefabrykatów;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Przebudowa wodociągu:

- PW 4 : Km 19+000;

- PW 8: Km 21+000;

- PW 15 : Km 25+100;

 

 • budowa kanalizacji deszczowej:

- Km 19+400;

 

            ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY:

 

 • Przebudowa kolizji:

- SN 2 : Km 19+200;

- SN 2/3: Km 21+500;

- SN 1a : Km 18+500;

- NN6 : Km 23+000;

 

  ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- T9: Km 24+420;

- T13:  ul. Bydgoska ul. Potulicka Km 24+800;

- SN 1b : Km 18+850; 

 

                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.