Prace realizowane w okresie 21 października  - 27 października  

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  Nasyp:

- Sekcja II;
- Sekcja III;

  

 • Wykop:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • GWN:

- Sekcja I;

 

 • Odhumusowanie:

- Sekcja III;

 

 • Zahumusowanie:

- Sekcja I;

 

 • Podbudowa C5/6:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • Podbudowa C3/4:

- Sekcja I;
​- Sekcja II;

 

 • Wywóz iłów:

- Sekcja II;

 

 • Bariery energochłonne:

- Sekcja II;

 

       ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 

 • obiekt WD3-12:

- montaż kap chodnikowych;
- betonowanie;

 

 •  obiekt PZ3-12a:

- betonowanie;

 

 • obiekt WS3-13:

- wykonanie izolacji z papy pod jezdnie; 

 

 • obiekt WD3-14:

- betonowanie;
- montaż zbrojenia płyt przejściowych;

 

 • obiekt PZ3-14a:

- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-15:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;
- wykonanie murów oporowych;

 

 • obiekt WD3-17:

- betonowanie;
- wykonanie izolacji z papy pod jezdnie;

 

 • obiekt WS3-19:

- montaż zbrojenia kap chodnikowych;

 • obiekt MS3-21:

-  montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 

 • obiekt WS3-22:

- wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe;
- wykonanie murów oporowych;
- wykonanie zasypki za przyczółkiem;

 

 • obiekt PZ3-22a:

-  betonowanie;
- wykonanie zasypki;
- wykonanie murów oporowych;

 

 • obiekt WD3-23:

- betonowanie;

 

 • Przepust P5:

-  betonowanie;

 

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji T22:

- Km 22+200;

 

 •   Przebudowa kolizji T25:

- Km 21+ 200;

 

 • Przebudowa kolizji teletechnicznych T4:

- Km 21+500;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa przykanalików Dz200:

- sekcja II;

 

 • Umocnienie cieków i rowów:

- rów A1;

 • Budowa kanału DN500:

- kd 500 MOP;

 

 • Budowa kanału DN400:

- MOP;

 

 • Budowa kanału DN600:​

- KD-7;

 

 • Zbiorniki retencyjne:

- ZB15;
- ZB16;

 

 • Knalizacjia sanitarna - budowa MOP:

- MOP;

 

 • umocnienie cieków i rowów:

- rów A1;

 

 

            ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY

 

 

 • montaż przepustów oświetlenia;

- MOP;

 

 • przebudowa kolizji SN 2:

- Km 21+600;

 

 

​               NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.