Prace realizowane w okresie 22 lipca  - 28 lipca 2019   

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

 

     ZAKRES DROGOWY:

 

 •  nasyp:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

  

 • wykop:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • odhumusowanie:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • podbudowa C5/6:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja II;

 

 • Podbudowa C8/10:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • frezowanie:

- Sekcja II;

 

 

        ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 

 • obiekt WD3-12:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;
- wykonanie murów oporowych;

 

 • obiekt PZ3-12a:

- montaż zbrojenia skrzydła;

 

 • obiekt WD3-14:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;
- wykonanie murów oporowych;

 

 • obiekt WD3-16:

- montaż krawężników;  

 

 • obiekt WD3-19a:

- montaż krawężników; 

 

 • obiekt MS3-21:

-  montaż konstrukcji stalowej; 

 

 • obiekt WS3-22:

-  montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 

 • obiekt PZ3-22a:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;
- wykonanie murów oporowych;
- betonowanie;

 

 • Przepust 9:

-  betonowanie;

 

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 

 •  Przebudowa kolizji T8:

- Km 23+700 – 23+900;

 

 •   Przebudowa kolizji T7:

- Km 23+700 – 23+900;

 

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 

 • Budowa przykanalików Dz200:

- Sekcja II​;

 

 • Budowa kanału DN600:

- KD-5d;

 

 • Umocnienie cieków i rowów:

- rów G;

 

 • Budowa wodociągu PW-10:

- PW10;

 

 

​               NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.