Prace realizowane w okresie 23 grudnia do 29 grudnia 

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

  • warstwa wiążąca AC16W:

- Sekcja I;
- Sekcja III;

  • warstwa ścieralna AC11S:

- Sekcja I;
-Sekcja III;

 

 

​               NADZORY:

  • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
  • nadzór środowiskowy;
  • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.