Prace realizowane w okresie 23 kwietnia  - 28 kwietnia     

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

 ZAKRES DROGOWY:

 •  nasyp:

- Sekcja I;
- Sekcja III;

 

 • odhumusowanie:
  - Sekcja III;

 

 • wykop:

- Sekcja II

 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja II; 

 

 •  podbudowa C5/6:

- Sekcja III;

 

 •  podbudowa C8/10:

- Sekcja I;

 

 •  Wywóz śmieci:

- Sekcja II;

 

 •  doziarnianie:

- Sekcja III;

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 • obiekt WD3-16:

- montaż belek

 

ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji T6:

-  Km 22+687; 

 

 •  Przebudowa kolizji SN3:

-  Km 21+500; 

 

 

 ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa przykanalików Dz200:

- sekcja III

 

 • Budowa kanału DN400:

- KD12g

 

 • Przebudowa KST-1:

- KST-1

 

 • Budowa kanału Dn800:

- KD12g

 

 • Budowa kanału DN300:

- KD12g/KD2

 

 • Budowa wodociągu:

- MOP

 

​           NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.