Prace realizowane w okresie 23 lipca - 29 lipca       

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował  następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  wykonanie nasypu:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;
  

 • wykonanie wykopu:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja II; 

 

 • stabilizacja - osuszanie:

- Sekcja I;

 • nasyp ekologiczny:

- Sekcja III;

 

 
​          ZAKRES MOSTOWY:​​

 

 •  obiekt WD3-12:

- wykonanie zasypki;
- wykonanie izolacji;
 

 • obiekt PZ3-12A:

- montaż zbrojenia korpusu;​
 

 •  obiekt WS3-13:

- montaż zbrojenia korpusu;

 

 • obiekt PZ3-14A:

- montaż zbrojenia korpusu;

- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-15:

montaż zbrojenia korpusu;

- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-19a:

- betonowanie;​

montaż zbrojenia korpusu;

montaż zbrojenia muru oporowego;

 montaż zbrojenia i deskowania muru oporowego i skrzydła;

 

 • obiekt PZ3-22A

- montaż zbrojenia korpusu;

- betonowanie;​

 montaż zbrojenia i deskowania korpusu;

 

 • obiekt WS3-24:

- montaż zbrojenia korpusu;

- betonowanie;​

- betonowanie korpusu;

 

 • przepust P2:

- betonowanie;
- montaż zbrojenia płyt przejściowych;

 

 • przepust P1:

- wykonanie zasypki;

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- T22: Km 21+300, ul. Nowowiejska, Lisi Ogon;

- T9: Km 24+420;

-T11:  ul. Nowowiejska, Lisi Ogon;

-T12: ul. Nowowiejska, Lisi Ogon;

- SN 2/1: Km  21+100;

- SN 2/4: Km 21+500; 

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Przebudowa kanalizacji:

- KST1: 19+200;

 

 • przebudowa wodociągu:

- PW7: 19+200;

- PW8: 21+250;

 

 • budowa kanalizacji deszczowej:

- Km 19+200 do 19+800;

 

                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.