Prace realizowane w okresie 23 wrzesień  - 29 wrzesień   

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  Nasyp:

- Sekcja I

- Sekcja II

- Sekcja III

  

 • Wykop:

- Sekcja I

- Sekcja II

 - Sekcja II

 

 • Odhumusowanie:

- Sekcja II

 

 • Wymiana gruntu- nasyp:

- Sekcja III

 

 • Podbudowa C5/6:

- Sekcja I

- Sekcja II

 

 • Podbudowa C8/10:

- Sekcja I

- Sekcja III

 

 • Podbudowa C3/4:

- Sekcja I

- Sekcja II

 - Sekcja III

 • Zahumusowanie:

- Sekcja I

 

 

 

 • Podbudowa AC22P:

- Sekcja I

 

 

 • Warstwa wiążąca AC16W:

- Sekcja I

- Sekcja II

 

 • Rów kryty fi400:

- Sekcja III

 

 • Rów kryty fi800:

- Sekcja III

 

 • Rów kryty fi600:

- Sekcja I

 

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 • obiekt WD3-12:

- wykonanie izolacji z papy na płytach przejściowych

 

 •  obiekt PZ3-12a:

- wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe

- wykonanie zasypki za przyczółkiem

 

 • obiekt WS3-13:

- betonowanie

- montaż zbrojenia płyt przejściowych

- wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe

 

 • obiekt WD3-14:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem

- wykonanie murów oporowych

- wykonanie izolacji z papy pod jezdnię

 

 • obiekt WD3-15:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem

- wykonanie murów oporowych

 

 • obiekt WD3-16:

- betonowanie

- montaż zbrojenia płyt przejściowych

- montaż dylatacji  

 

 • obiekt WD3-17:

-  betonowanie

- montaż zbrojenia płyt przejściowych

- montaż dylatacji

 

 • obiekt WS3-19:

-  wykonanie zasypki za przyczółkiem

 

 • obiekt WD3-19a:

-  wykonanie zasypki za przyczółkiem

 

 • obiekt WS3-20:

-  montaż zbrojenia fundamentu

 

 • obiekt WS3-22:

-  betonowanie

- wykonanie zasypki za przyczółkiem

- wykonanie murów oporowych

 

 • obiekt WD3-23:

-  betonowanie

- wykonanie zasypki za przyczółkiem

- wykonanie murów oporowych

 

 • obiekt WS3-24:

-  wykonanie izolacji z papy pod jezdnię

 

 

 • Przepust P5:

-  ustawianie prefabrykatów

 

 

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji T22:

- Km 26+100 – 26+ 200

 

 •   Przebudowa kolizji T23:

- Km 22+ 200

 

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa przykanalików Dz200:

- Sekcja I

- Sekcja II

 

 

 • Umocnienie cieków i rowów:

- rów A1

 

 • Budowa kanału DN500:

- KD6b.1

- KD4.b

 

 • Budowa kanału DN300:

- ZRID II

 

 • Budowa kanału DN400:

- MOP Pd i Pn

 

 • Zbiorniki retencyjne:

- ZB5

 

​               NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.