Prace realizowane w okresie 24 grudnia - 30 grudnia  

 

W omawianym okresie sprawozdawczym w zakresie robót budowlanych Wykonawca prowadził działania polegające na zabezpieczeniu wykonanych robót przed warunkami atmosferycznymi.