Prace realizowane w okresie 25 czerwca - 1 lipca

W omawianym okresie sprawozdawczym w zakresie związanym z Dokumentacją Projektową  kontynuowano prace nad przedłożonymi projektami wykonawczymi wraz ze niezbędnymi opracowaniami towarzyszącymi, SSTWiORB (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót) oraz PZJ (Plan Zapewnienia Jakości wraz z technologią i organizacją robót).

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował  następujące prace:

 

          ZAKRES DROGOWY:

 

 •  wykonanie nasypu:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;
 

 • odhumusowanie:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • wykonanie wykopu:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja II; 
- Sekcja III;

 

 •  wymiana gruntu - wykop:

- Sekcja II; 

 

 • rozbiórka ogrodzeń:

- działka 6/1;

 

 •  stabilizacja - osuszanie nasypu:

- Sekcja I;
 

 • rozbiórka nawierzchni:

- Km 22+100;

 

 • nasyp ekologiczny:

- PZ3-22a; 

 
​          ZAKRES MOSTOWY:​​

 

 •  obiekt WD3-12:

- montaż zbrojenia fundamentu;

- betonowanie;

 

 • obiekt PZ3-12A:

- montaż zbrojenia korpusu;​

 

 • obiekt WS3-13:

- montaż zbrojenia korpusu;​

- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-14:

- montaż zbrojenia korpusu;​

 

 • obiekt PZ3-14A:

- betonowanie;

 

 • obiekt WS3-19:

montaż zbrojenia korpusu;​

 

 • obiekt WD3-19A:

-montaż zbrojenia korpusu;​

- betonowanie;

 

 • obiekt PZ3-22A

- montaż zbrojenia fundamentu;
- betonowanie;

 

 • obiekt WS3-24:

- montaż zbrojenia fundamentu;

- betonowanie;

 

 • przepust P1:

- montaż zbrojenia przepustu;

 

 • przepust P9:

- montaż prefabrykatów;

- wykonanie chudego betonu;

 

​​

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji sieci teletechnicznej:

- T7: Km 24+420; Km 23+925; 

- T8: Km 23+947; 

- T22: Km 21+300;

- T11: DD33;

- T9: Km 24+420; Km 22+400;

- T12: DD33;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Przebudowa sieci gazowej:

- PG-2: Km 21+525;

 

            ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY:

 

 • Przebudowa kolizji:

- linii SN 6: Km 23+840; Km 24+400;
- linii SN 2/1: Km 24+400; Km 21+840;

- linii SN 1B: Km 24+400;

 

                  NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.