Prace realizowane w okresie 25 marca  - 31 marca     

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

     

         ZAKRES DROGOWY:​​

 • wykop:
  - Sekcja I;

 

 • stabilizacja pod konstrukcje:
  - Sekcja I;

 

 • wywóz śmieci:
  - Sekcja II;
   

   

 • budowa bypassu:
  - obiekt tymczasowy

 

 

         ZAKRES MOSTOWY:​​

 

 • obiekt WD3-15:
  - montaż zbrojenia ustroju nośnego;
  - montaż belek;

 

 • obiekt WD3-16:
  - montaż zbrojenia korpusu;
  - montaż zbrojenia poprzecznic;
  - betonowanie;

 

 •  obiekt WD3-17:
  - betonowanie;
  - montaż 
  zbrojenia poprzecznic;

 • obiekt MS3-21:
  - betonowanie;
  - montaż zbrojenia skrzydła;

 

 • obiekt PZ3-22a:
  montaż konstrukcji powłokowej;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 

 • Budowa przykanalików Dz200:
  - Sekcja I;
  - Sekcja II;

 

 • Budowa przykanalików Dz300:
  - KD11c;
  - KD2.1;

 • Przebudowa kanalizacji KST-3:
  - KST-3;

 

 

            ZAKRES TELETECHNICZNY:

 

 

 • przebudowa kolizji teletechnicznych T23:
  - Km 22+200;

 

 • przebudowa kolizji T24:
  - Km 22+585;

           

 

            ZAKRES ELETROENERGETYCZNY:

 

 

 • przebudowa kolizji nn9:

- Km 25+400;

 

            ZAKRES TELETECHNICZNY:

 

 

 • przebudowa kolizji T23:

- Km 22+200;

 
 • przebudowa kolizji T24:

- Km 22+585;

 
 

          ​                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.