Prace realizowane w okresie 27 maja  - 2 czerwca    

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

 ZAKRES DROGOWY:

 

 •  nasyp:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III
;

 

 • wykop:

- Sekcja II;
- Sekcja III
;

 

 •  podbudowa C5/6:

- Sekcja III;

 

 •  podbudowa C8/10:

- Sekcja III;

 

 • nawierzchnia betonowa:

- Sekcja I;

 

 •  wywóz śmieci:

- Węzeł Bydgoszcz Zachód;

 

 •  podbudowa C3/4:

- droga dojazdowa nr 35 (km 0+080 - 0+290);

 

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 • obiekt WD3-12:

- betonowanie;​
pielęgnacja betonu kap chodnikowych;

 

 • obiekt WD3-14:

- montaż krawężników;​

 

 • obiekt WD3-16:

- montaż zbrojenia ustroju nośnego;
- montaż deskowania ustroju nośnego;

 

 • obiekt WD3-17:

- montaż zbrojenia ustroju nośnego;
- montaż deskowania ustroju nośnego;

 

 • obiekt WD3-19a:

- montaż desek gzymsowych;

 

 • obiekt MS3-21:

- betonowanie;
- pielęgnacja betonu filarów;

 

 • obiekt WS3-24:

- wykonanie zasypki za przyczółkami;

 

 

 ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa kanału DN300:

- KD12d;

 

 • Budowa kanału DN800:

- KD12g;

 

 • Budowa kanału DN600:

- KD2;
 

 ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY:

 

 • przebudowa kolizji nn9:

- km 25+400;

 

 • przebudowa kolizji SN3:

- km 21+500;

 

 • przebudowa kolizji oświetlenia i nn:

- ul. Przy Lesie, Lisi Ogon;

 

 

 

​           NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.