Prace realizowane w okresie 27 sierpnia - 2 września       

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował  następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  wykonanie nasypu:

- Sekcja I;
- Sekcja III;

 

 •  odhumusowanie:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

- Sekcja III;

 

 • wykonanie wykopu:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja III;
- Sekcja II; 

 

 • stabilizacja pod konstrukcje:

- Sekcja I;

 • kruszenie gruzu;

- II sekcja;

 

 • nasyp ekologiczny:

- Sekcja III;

 

 •  stabilizacja pod konstrukcje;

- Sekcja I;
- Sekcja II;

- Sekcja III;

 

 • rozbiórka obiektów;

- Sekcja II;

​          ZAKRES MOSTOWY:​​

 

 •  obiekt WD3-12:

- montaż zbrojenia fundamentu;​
- montaż zbrojenia korpusu;​

 

 •  obiekt PZ3-12a:

- montaż zbrojenia korpusu;​
- betonowanie;

 

 • obiekt PZ3-14A:

- montaż konstrukcji powłokowej;

 

 • obiekt WD3-14:

- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-19a:

- betonowanie;​
- montaż zbrojenia skrzydła;

 

 •  obiekt WS3-22:

- montaż zbrojenia fundamentu;​

 

 • obiekt PZ3-22A

- montaż zbrojenia korpusu;

- betonowanie;​

 

 • obiekt WS3-24:

- montaż zbrojenia skrzydła;​

 

 • przepust P1:

- wykonanie izolacji;

 

 • ​przepust P2:

- betonowanie;

- montaż zbrojenia płyt przejściowych;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Przebudowa wodociągu:

- PW 2 : Km 18+120;

- PW 4 : Km 19+000;

- PW 8: Km 21+000;

- PW 15 : Km 25+100;

 

 • budowa kanalizacji deszczowej:

- Km 19+400;

 

            ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY:

 

 • Przebudowa kolizji:

- NN 2 : Km 19+150;

- demontaż oświetlenia na Węźle Bydgoszcz Zachód; 

- NN6 : Km 23+000;

 

  ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- T16: Km 24+800;

- T13:  ul. Bydgoska ul. Potulicka Km 24+800;

 

 

                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.