Prace realizowane w okresie 27 stycznia  - 3 lutego     

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

      ZAKRES DROGOWY:

 

 •  nasyp:
  - Sekcja I;
  -Sekcja III;

 

 • odhumusowanie:
  - Sekcja I;
  - Sekcja III;

 

 • wykop:
  - Sekcja I;
  - Sekcja II;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:
  - Sekcja II; 

 

 •  rozbiórka podbudowy:
  - Sekcja III;

 

 • skarpowanie:
  - Sekcja I;
  - Sekcja III;

 

 

         ZAKRES MOSTOWY:​​

 •  obiekt PZ3-12a:
  - betonowanie;
  - montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 

 •   obiekt WD3-14:
  - montaż zbrojenia  ustroju nośnego;

 • obiekt WD3-16:
  - betonowanie;
  - montaż zbrojenia korpusu;
  - montaż zbrojenia poprzecznicy;

 

 •  obiekt WD3-17:
  - montaż zbrojenia korpusu;
  - montaż zbrojenia fundamentu; 
  - betonowanie;

 • obiekt MS3-21:
  - betonowanie głowicy do próbnego obciążenia;

 

 •  obiekt WS3-22:
  - montaż zbrojenia filarów;
  - betonowanie;

 •  obiekt PZ3-22a:
  - montaż zbrojenia fundamentu;
  - betonowanie;

 •  obiekt WD3-23:
  - betonowanie;

   

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji T25:
  -  Km 21+400 - 21+700;
  - Km 21+200 - 21+700; 

 

 •   Przebudowa kolizji T10:
  - Km 24+630;

 

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Przebudowa wodociągu:
  - PW14

 

 • Budowa przykanalików Dz200:
  - Sekcja I,
  - Sekcja II,
  -Sekcja III;

 

 • Budowa kanału Dw800:
  - KD9

 

 • Budowa kanału Dz300:
  - KD9a.1

 

 • Przebudowa wodociągu PW -14.1:
  - PW – 14.1

 

      ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY:

 

 • przebudowa kolizji nn 6:
  - Km 23+000

 

 

    ​                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.