Prace realizowane w okresie 28 październik  - 31 październik  

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  Nasyp:

- Sekcja I

- Sekcja II

  

 • Wykop:

- Sekcja I

- Sekcja II

 

 • Odhumusowanie:

- Sekcja III

 

 • Podbudowa C5/6:

- Sekcja II

 

 • Podbudowa C8/10:

- Sekcja I

- Sekcja III

 

 • Podbudowa C3/4:

- Sekcja II

 

 • Zahumusowanie:

- Sekcja II

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 • obiekt WD3-12:

- montaż krawężników

- montaż desek gzymsowych

- montaż zbrojenia kap chodnikowych

 

 •  obiekt PZ3-12a:

- wykonanie izolacji z papy pod jezdnię

 

 • obiekt WD3-14:

- betonowanie

- montaż zbrojenia płyt przejściowych

 

 • obiekt PZ3-14a:

- wykonanie zasypki

- wykonanie murów oporowych

 

 • obiekt WD3-15:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem

- wykonanie murów oporowych

 

 • obiekt WD3-16:

- betonowanie

 

 • obiekt WD3-17:

-  betonowanie

 

 • obiekt WS3-19:

-  montaż zbrojenia kap chodnikowych

 

 • obiekt WD3-19a:

-  betonowanie

- wykonanie izolacji z papy pod jezdnię

 

 • obiekt MS3-21:

-  montaż zbrojenia ustroju nośnego

 

 • obiekt WS3-22:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem

- wykonanie murów oporowych

- montaż desek gzymsowych

 

 • obiekt PZ3-22a:

-  wykonanie zasypki

- wykonanie murów oporowych

 

 • obiekt WS3-24:

-  betonowanie

 

 • Przepust P5:

-  betonowanie

 

ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji T22:

- Km 26+100 – 26+ 200

 

 •   Przebudowa kolizji T25:

- Km 21+500

 

 •   Przebudowa kolizji T24:

- Km 21+500

 

 

       ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji SN2:

- Km 21+600

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa przykanalików Dz200:

- Sekcja I

- Sekcja II

- Sekcja III

 

 • Umocnienie cieków i rowów:

- rów A1

- rów A

 

 • Budowa kanału DN500:

- KD-8

- kd 500 MOP

 

 

 • Budowa kanału DN300:

- kd-8f

 

 • Budowa kanału DN600:

- kd-7

 

 • Zbiorniki retencyjne:

- ZB15

- ZB16

 

 • Kanalizacja sanitarna – budowa MOP:

- MOP

- MOP PD

 

​               NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.