Prace realizowane w okresie 29 kwietnia  - 5 maja    

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

 ZAKRES DROGOWY:

 •  nasyp:

- obiekt WD3-23;
- droga dojazdowa DD32 - Km 0+200 do 0+400;  

 

 • odhumusowanie:
  - Sekcja III;

 

 • wykop:

- Węzeł Bydgoszcz Zachód;
- PA3;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Km 22+100 do 22+600; 

 

 •  podbudowa C8/10:

- Km 18+140 do 18+570 strona lewa;
- Km 18+000 do 18+900;
- Km 17+740 do 17+840;

 

 •  Wywóz śmieci:

- Sekcja II;

 

 •  doziarnianie:

- Sekcja III;

 

 •  droga serwisowa:

- Km 19+900 do 21+250;

 

 •  transport kruszywa:

- Węzeł Bydgoszcz Zachód;

 

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 • obiekt WD3-16:

- montaż belek;
- montaż deskowania ustroju nośnego;

 

ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji T6:

-  Km 22+687; 

 

 

 ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa kanału DN300:

- KD12g/KD2

 

​           NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.