Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  wykonanie nasypu:
  - Sekcja II;
  - Sekcja III;

 

 • odhumusowanie:

- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • obhumusowanie:

- Sekcja I; 

 

 •  wykop:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • profilowanie i zagęszczanie:

- Sekcja I;

 

 •  podbudowa C5/6:

- Sekcja I;

 

 •  stabilizacja pod konstrukcje:

- Sekcja I;

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

 •  obiekt WS3-13:

- betonowanie;
- montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 

 • obiekt WD3-14:

- montaż zbrojenia fundamentu;
- betonowanie;
- montaż zbrojenia korpusu;
- montaż zbrojenia filarów;

 

 • obiekt WD3-15:

- betonowanie;
- montaż zbrojenia fundamentu;

 

 • obiekt WD3-16:

- betonowanie;
- wykonanie wykopu;
- montaż zbrojenia fundamentu;

 

 • obiekt WD3-17:

- wykonanie wykopu;

 

 •  obiekt WS3-19:

- montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 

 • obiekt MS3-21:

- formowanie pali;

 

 • obiekt PZ3-22a:

- montaż konstrukcji powłokowej;​

 

obiekt WS3-24:

- montaż belek;

 

 • przepust P6:

- betonowanie:

 

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- T22: Km 21+700;  

- T25: Km 21+700;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • budowa kanalizacji deszczowej:

- DZ200: Km 18+430 do 14+800;

 

 • budowa kanału DZ250:

- km 19+400;

 

​                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.