Prace realizowane w okresie 3 czerwca  - 9 czerwca    

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

 ZAKRES DROGOWY:

 

 •  nasyp:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III
;

 

 • wykop:

- Sekcja II;
- Sekcja III
;

 •  obhumusowanie:

- Km 21+700 do 21+900;

 

 •  zahumusowanie:

- Km 16+980 do 17+200;
- Km 27+150 do 27+300;

 •  wywóz śmieci:

- Węzeł Bydgoszcz Zachód;

 

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 • obiekt WD3-14:

- montaż krawężników;​
montaż zbrojenia kap chodnikowych;

 

 • obiekt WD3-15:

- montaż krawężników;​
- montaż desek gzymsowych;

 

 • obiekt WD3-16:

- montaż zbrojenia ustroju nośnego;
- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-17:

- montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 

 • obiekt WD3-19a:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;

 

 • obiekt WS3-19:

- wykonanie zasypki za przyczółkami;

 

 • obiekt MS3-21:

- betonowanie;

 

 • obiekt WS3-24:

- wykonanie zasypki za przyczółkami;
- betonowanie;

 

 

 ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa kanału DN300:

- KD12f;

 

 • Budowa kanału DN800:

- KD14;

 

 • Budowa kanału DN600:

- KD6/KD14;
- KD3;

 

 • Budowa kanału DN400:

- KD5-f;

 

 • Budowa przykanalików Dz200:

- sekcja III;
- regulacja wpustów - Sekcja III;

 

 • umocnienie cieków i rowów:

- rów G;

 

 

 ZAKRES TELETECHNICZNY:

 

 • przebudowa kolizji T24:

- km 22+585;

 

​           NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.