Prace realizowane w okresie 3 grudnia - 9 grudnia       

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

    ZAKRES DROGOWY:

 

 •  wykonanie nasypu:

- Sekcja III;
- Sekcja I;

 

 • odhumusowanie:

- Sekcja III;
- Sekcja II;

- Sekcja I;

 

 • wykop:

- Sekcja III;
- Sekcja II;
- Sekcja I;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja III;
- Sekcja II;

 

 •  obhumusowanie:

- Sekcja I;

 

 •  stabilizacja - osuszanie:

- Sekcja I;

 

 •  GWN:

- Sekcja II;

 

 • nasyp ekologiczny:

- Sekcja I;

 

 •  podbudowa C5/6:

- Sekcja I;

 

 • podbudowa C8/10:

- Sekcja I;

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

 

 

 • obiekt WD3-12:

- betonowanie;
- montaż zbrojenia korpusu;

 

 • obiekt PZ3-12a:

- montaż deskowania ustroju nośnego;
- montaż zbrojenia
ustroju nośnego;

 

 • obiekt WD3-14:

- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-15:

- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-16:

- montaż zbrojenia filarów;
- montaż deskowania filara;

- betonowanie;
- montaż zbrojenia fundamentu;

 

 • obiekt WD3-17:

- wykonanie wykopu;
- betonowanie;

  

 • obiekt MS3-21:

- formowanie pali CFA;
formowanie pali iniekcja;
- przygotowanie palownicy

 

 • obiekt WS3-22

- montaż łożysk:

  

 • obiekt WS3-24

- betonowanie:

 

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- T22: Km 21+400 do 21+700;
- T25: Km 21+400 do 21+700;
- T10:
 Km 21+400 do 21+700; Km 24+630;

 

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Przebudowa wodociągu:

- PW14;

 

 •  Przebudowa kanalizacji sanitarnej: 

- KS-2;

   ​                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.