Prace realizowane w okresie 3 września - 9 września       

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował  następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  wykonanie nasypu:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 •  odhumusowanie:

- Sekcja I;

 

 • wykonanie wykopu:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja III;
- Sekcja II; 

 

 • stabilizacja pod konstrukcje:

- Sekcja I;

 

 • nasyp ekologiczny:

- Sekcja III;

 • podbudowa objazdu;

- Sekcja III;

 

​          ZAKRES MOSTOWY:​​

 

 •  obiekt WD3-12:

- montaż zbrojenia fundamentu;​

 

 •  obiekt PZ3-12a:

- montaż zbrojenia korpusu;​

 

 •  obiekt WS3-13:

- montaż zbrojenia skrzydła;
- montaż belek;​

 

 • obiekt PZ3-14A:

- montaż konstrukcji powłokowej;

 

 • obiekt WD3-14:

- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-19a:

- montaż zbrojenia skrzydła;

 

 •  obiekt WS3-19:

- montaż zbrojenia poprzecznic;​

 

 •  obiekt WS3-22:

- montaż zbrojenia fundamentu;​
- montaż zbrojenia korpusu;
- betonowanie;

 

 • obiekt PZ3-22A

- montaż zbrojenia korpusu;
- betonowanie;​

 

 • obiekt WS3-24:

- montaż zbrojenia skrzydła;​

- betonowanie

 

 • przepust P1:

- wykonanie izolacji;

 

 • ​przepust P2:

- betonowanie;

- montaż zbrojenia płyt przejściowych;

 

 • przepust P9:

- wykonanie izolacji;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Przebudowa wodociągu:

- PW 2 : Km 18+120;

- PW 4 : Km 19+000;

- PW 8: Km 21+000;

- PW 15 : Km 25+100;

 

 • budowa kanalizacji deszczowej:

- Km 19+400;

 

            ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY:

 

 • demontaż oświetlenia;

- ​Węzeł Bydgoszcz Zachód; 

 

  ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- T13:  ul. Bydgoska ul. Potulicka Km 24+800;

 

 

                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.