Prace realizowane w okresie 30 wrzesień  - 06 października  

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  Nasyp:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

  

 • Wykop:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja II;

 

 • Odhumusowanie:

- Sekcja II;

 

 • Wymiana gruntu- nasyp:

- Sekcja III;

 

 • Podbudowa C5/6:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • Podbudowa C8/10:

- Sekcja II;

 

 • Podbudowa C3/4:

- Sekcja I;

 

 • rów kryty fi400:

- Sekcja II;

 

 • rów kryty fi800:

- Sekcja II;

 

 • rów kryty fi600:

- Sekcja III;

 

 • Przepust fi800:

- Sekcja II;
-Sekcja III;

 • Krawężnik:

- Sekcja I;

 

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 

 •  obiekt PZ3-12a:

- montaż krawężników;
- montaż desek gzymsowych;
- montaż zbrojenia kap chodnikowych;
- wykonanie zasypki za przyczółkiem; 

 

 • obiekt WS3-13:

- montaż krawężników;
- montaż zbrojenia kap chodnikowych;
- montaż desek gzymsowych;

 

 • obiekt WD3-14:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;
- wykonanie murów oporowych;

 

 • obiekt WD3-15:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;
- betonowanie;
- wykonanie murów oporowych;

 

 • obiekt WD3-16:

- montaż zbrojenia płyt przejściowych;​

 

 • obiekt WS3-20:

-  montaż zbrojenia fundamentu;

 

 • obiekt MS3-21:

-  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego;

 

 • obiekt WS3-22:

-  betonowanie;
- wykonanie zasypki za przyczółkiem;
- wykonanie murów oporowych;

 

 • obiekt PZ3-22a:

-  betonowanie;

 

 • obiekt WD3-23:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;
- wykonanie murów oporowych;

 

 

 • Przepust P5:

-  montaż zbrojenia płyty zespalającej;

 

 • Przepust P3:

-  montaż zbrojenia płyty zespalającej;
- wykonanie zasypki;

 

 • Przepust P8:

- wykonanie wykopu;

 

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji T22:

- Km 26+100 – 26+ 200

 

 •   Przebudowa kolizji T23:

- Km 22+ 200

 

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa przykanalików Dz200:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • Przebudowa sieci gazowej PG-2:

- PG-2;

 

 • Umocnienie cieków i rowów:

- rów A1;

 

 • Budowa kanału DN500:

- MOP PD;

 

 • Budowa kanału DN300:

- ZRID II;
-MOP PD;

 

 • Budowa kanału DN400:

- MOP PD;

 

 • Zbiorniki retencyjne:

- ZB5;
- ZB1;

 

​               NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.