Prace realizowane w okresie 4 lutego  - 10 lutego     

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

      ZAKRES DROGOWY:

 

 •  nasyp:
  - Sekcja II;
  - Sekcja III;

 

 • wykop:
  - Sekcja I;
  - Sekcja II;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:
  - Sekcja II; 

  - Sekcja III;

 

         ZAKRES MOSTOWY:​​

 

 •   obiekt WD3-12:
  - montaż belek;

 •  obiekt PZ3-12a:
  - montaż zbrojenia skrzydła;

 

 •   obiekt WD3-14:
  - montaż zbrojenia  ustroju nośnego;

 • obiekt WD3-16:
  - betonowanie;
  - montaż zbrojenia poprzecznicy;

 

 •  obiekt WD3-17:
  - betonowanie;

 • obiekt MS3-21:
  - montaż zbrojenia fundamentu;

 

 •  obiekt WS3-22:
  - montaż zbrojenia fundamentu;
  - betonowanie;

 •  obiekt PZ3-22a:
  - montaż zbrojenia korpusu;
 •  obiekt WD3-23:
  - betonowanie;
  montaż zbrojenia poprzecznicy; 

 

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 

 •  Przebudowa kolizji T25:
  - Km 21+200 - 21+700; 

 

 •   Przebudowa kolizji T22:
  - Km 21+200 - 21+700;

 

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa przykanalików Dz200:
  - Sekcja I,
  - Sekcja II,

 

 • Budowa kanalizacji deszczowej KD6-1E:
  - KD6-1E

 

      ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY:

 

 • przebudowa kolizji nn :
  - ul. Przy Lesie, Lisi Ogon

 

 

    ​                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.