Prace realizowane w okresie 6 maja  - 12 maja    

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

 ZAKRES DROGOWY:

 

 •  nasyp:

- obiekt WD3-23;
- Km 22+300;
- Km DK80;
- Km 22+400;
- DG050661C;
- ZBR;
- PA6/ Km 21+700;
- Km 22+300 do 22+500;

 

 • wykop:

- okolice obiekt WD3-16;
- PA3;
- PA2;
- Km 20+200;

 

 • wymiana gruntu - nasyp:

- Km 22+300; 

 

 • wymiana gruntu - wykop:

- Km 24+600; 

 

 •  podbudowa C8/10:

- Km 25+750 do 25+900;
- Km 27+400 do 27+800 stona prawa;
- Km 27+100 do 27+400;
- Km 26+800 do 27+100;
- Km 26+600 do 26+770;
- Km 25+900 do 26+170;

 

 •  GWN:

- Km 26+500 do 26+600;
- Km 26+200 do 26+300;
- Km 26+200 do 26+600;
- Km 26+300 do 26+400;

 

 •  wywóz śmieci:

- Węzeł Bydgoszcz Zachód;

 

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 • obiekt WD3-12:

- montaż krawężników;
- wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe;

 

 • obiekt WD3-14:

- montaż krawężników;
- wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe;

 

 • obiekt WD3-15:

- wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe;

 

 • obiekt WD3-16:

- montaż deskowania ustroju nośnego;
- montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 

 • obiekt WD3-17:

- przygotowanie do montażu belek;

 

 • obiekt WS3-22:

- przygotowanie do montażu belek;

 

 • obiekt PZ3-22a:

- roboty ciesielskie;

 

 

ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji T6:

-  Km 22+875; 

 

 •  Przebudowa kolizji nn4:

-  Km 21+550; 

 

 ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa kanału DN300:

- KD12g/KD2

 

 •  Budowa wodociągu:

-  MOP; 

​           NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.