Prace realizowane w okresie 7 stycznia - 13 stycznia       

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  odhumusowanie:
  - Sekcja II;
  - Sekcja III;

 

 • wykop:

- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • nasyp:

- Sekcja II;
- Sekcja III;

 •  wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja II;

 

 • wykonanie rowu:

- Sekcja III;

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

 •  obiekt WD3-12:

- montaż łożysk;
- montaż zbrojenia poprzecznic;

 

 •  obiekt PZ3-12a:

- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-15:

- montaż łożysk;

 

 • obiekt WD3-16:

- betonowanie;
- montaż zbrojenia korpusu;

 

 •  obiekt WD3-17:

- betonowanie;

 

 • MS3-21:

- betonowanie;

 

 •  przepust P9:

- betonowanie;

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- T25: Km 21+400 do 21+700;
- T22: Km 21+400 do 21+700;
​ Km 21+200 do 21+700;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Przebudowa wodociągu:

- PW-14;
- PW-11;

 

 • montaż wpustów:

- najazd na obiekt WD3-12;
- Km 19+300;

 

 • budowa przykanalików Dz200:

- dla wpustu nr 398 oraz przyłącza studni D275;
- WD3-12

 

 • Budowa kanalizacji deszczowej:

- KD-14;
- KD-8;

 

 • budowa przykanalików Dw800:

- KD13;

 

            ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY:

 

 • Przebudowa kolizji:

- NN6: Km 23+000;

 

​                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.