Prace realizowane w okresie 8 lipca  - 14 lipca    

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

        ZAKRES DROGOWY:

 

 •  nasyp:

- Sekcja II;
- Sekcja III;

  

 • wykop:

- Sekcja II;

 

 • podbudowa C5/6:

- Km 26+670 - 26+860;
- Km 19+370 - 19+820 JL;
- Km 19+370 - 19+820 JP;

 

 • odhumusowanie:

- Sekcja II;

 

 • nawierzchnia betonowa:

- Sekcja I;

 

 • podbudowa C3/4:

- Sekcja III - DD34;

 

 

        ZAKRES MOSTOWY

 

 

 • obiekt WD3-12:

- betonowanie;
- wykonanie murów oporowych; 

 

 • Przepust P9:

- montaż zbrojenia płyt przejściowych;

 

 • obiekt WS3-22:

- montaż zbrojenia ustroju nośnego;
- montaż belek

 

 • obiekt WS3-24:

- montaż kap chodnikowych;
- wykonanie zasypki za przyczółkiem;

 

 

            ZAKRES SANITARNY

 

 • Budowa kanału DN300:

- KD12d;
-KD-12h;

 

 • Budowa kanału DN400:

- KD-6g;
- KD-1b;

 

 • Budowa kanału DN200:

- KD-12d;

 

 • Budowa kanału DN250:

- Km 19+400;

 

 • przebudowa wodociągu PW-10:

- PW10;

 

      ZAKRES TELETECHNICZNY:

 

 • przebudowa kolizji T8:

- Km 23+700 - 23+900;
 

 • przebudowa kolizji T7:

- Km 23+700 - 23+900;

 

​               NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.