Prace realizowane w okresie 8 października - 14 października       

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  wykonanie nasypu:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • odhumusowanie:

- Węzeł Bydgoszcz ZachódI;

 

 • wykonanie wykopu:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 •  rozbiórka ogrodzeń:

- Sekcja III;

 

 • profilowanie i zagęszczanie:

- Sekcja I;

 

 • rozbiórka nawierzchni:

- Sekcja III;

 

 •  podbudowa C5/6:

- Sekcja I;

 

 •  GWN:

- Sekcja I;

 

 

​          ZAKRES MOSTOWY:​​

 

 •  obiekt PZ3-12a:

- montaż łożysk;
- betonowanie;​
montaż zbrojenia poprzecznic;

 

 •  obiekt WS3-13:

- montaż zbrojenia skrzydła;
montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 

 • obiekt WD3-14:

montaż zbrojenia fundamentu;

 

 • obiekt PZ3-14A:

- montaż konstrukcji powłokowej;

 

 • obiekt WD3-15:

betonowanie;
- wykonanie wykopu;

 

 • obiekt WD3-16:

- wykonanie wykopu;

 

 •  obiekt WS3-19:

- montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 

 •  obiekt WS3-22:

- montaż zbrojenia korpusu;

 

 •  obiekt WD3-23:

- montaż łożysk;

 

 • obiekt WS3-24:

- montaż łożysk;
- montaż zbrojenia poprzecznic;

 

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- T3: Km 21+700;  

- T4: Km 21+700;  

- T22: Km 21+700;  

- T25: Km 21+300;

- T13: Km 24+800;

- SN2: Km 21+500;​

 

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Przebudowa wodociągu:

- PW 15 : Km 25+100;
- Pw 16: Km 25+100;

 

 • kanalizacja KST-4:

- Km 24+800;

 

         

                NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.