Inżynier na zadaniu S5 odcinek 4 pod nazwą Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Tryszczyn” (bez węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km, wydał w dniu 29 sierpnia 2022 roku Świadectwo Przejęcia w trybie skl 10.1 WK uznając zasadnicze zakończenie robót na dzień 29 sierpnia 2022 roku. Od dnia 29 sierpnia 2022 roku zgodnie z Warunkami Umowy trwa Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, zamiennie zwany także Odpowiedzialność za Wady, polegający między innymi na comiesięcznych przeglądach inwestycji i stwierdzaniu w przypadku zasadności, wystąpienia nowych wad/usterek, jak i uznawaniu ich usunięcia w odniesieniu do stwierdzonych uprzednio, jak i do tych które wystąpiły po dacie 29 sierpnia 2022 roku. Wykonawca na koniec września 2022 roku usunął 51 % wad i usterek wskazanych w Świadectwie Przejęcia. Do końca grudnia br. Wykonawca, przy braku jakichkolwiek niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności winien dokonać usunięcia większości, lub nawet całości usterek/wad wskazanych w Świadectwie Przejęcia oraz stwierdzonych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu. Na dzień 14 października 2022 roku nie stwierdza opóźnień w usuwaniu wad/usterek stwierdzonych w wydanym Świadectwie Przejęcia oraz w okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu. Stan zaawansowania finansowego na dzień 31 października br. zgodnie z wydanymi Przejściowymi Świadectwami Płatności wynosi 326 908 603,92 netto.