Aktualności

 

[22.05.2017] Na dzień dzisiejszy Wykonawca realizuje prace związane z uzupełnianiem projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, które są niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. Równocześnie w dalszym ciągu monitoruje postępowanie administracyjne o wydanie przez Wojewodę decyzji ZRID.
[28.04.2017r.] W dniu 18 kwietnia 2017 r. Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy plac budowy pod realizację sieci wodociągowej oraz elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia w celu uniknięcia kolizji istniejącego uzbrojenia terenu z projektowaną drogą S-5. Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze na odcinku sieci wzdłuż ul. Panorama Wsi w miejscowości Osówiec. 
[18.04.2017] W dniu 18 kwietnia 2017 r. rozpoczęto prace archeologiczne. Prace obejmują cztery stanowiska archeologiczne znajdujące się na terenach Gminy Sicienko, o łącznej powierzchni 65 ara. Pod koniec maja planowane jest przystąpienie do opracowywania wyników badań.