Aktualności

 

Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:
Informujemy, że w dniu 17.04.2019 r. o godzinie 11:00 w związku z przebudową prawej jezdni na drodze krajowej nr 80, budową ronda oraz koniecznością synchronizacji z przebudową ul.
Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie: