Aktualności

 

[11.09.1027] W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi, przede wszystkim procedury związanej z przejmowaniem gruntów pod drogę S5, prezentujemy dla Państwa broszurę informacyjną dot.
[06.09.2017] W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zamieszczono obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r.
Informujemy, iż przepięcie wykonanego odcinka linii elektroenergetycznej będzie