Aktualności

 

[09.02.2017] Aktualny stan przygotowań do realizacji inwestycji drogowej S5, ocena oddziaływania na środowisko oraz informacje dotyczące odszkodowania za nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja to główne tematy konferencji prasowej, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim dnia 9.02.2017 r..
[27.12.2016] W dniu 23.12.2016. Starosta Bydgoski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy obejmującą: 
[25.10.2016 r.]  W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zamieszczono obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.