Aktualności

 

Informujemy, iż w dniu 11.05.2021 r. w  gminie Białe Błota zostanie  wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu na trasie głównej drogi ekspresowej S-5.
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 4 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.
Informujemy, iż w dniu 27.04.2021 r.