Aktualności

 

Informujemy, iż w dniach od 15.05.2019 r. do 25.05.2019 r.
Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie: