Aktualności

 

Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:
Informujemy, że w dniu 4.07.2019 r. o godzinie 10:00 w związku z budową obiektu MS3-21 nad Kanałem Bydgoskim nastąpi przełożenie ruchu pojazdów z drogi krajowej nr 10 na wybudowaną drogę objazdową.
Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie: