Aktualności

 

Informujemy, iż w dniach od 22 do 23 lipca 2021 r. w  gminie Sicienko zostanie  wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu.
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 4 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.
Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 4 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.