Aktualności

 

[27.12.2016] W dniu 23.12.2016. Starosta Bydgoski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy obejmującą: 
[25.10.2016 r.]  W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zamieszczono obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
[12.08.2016 r.] Wykonawca odcinka drogi ekspresowej S5 od węzła „Tryszczyn” (bez węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km złożył wniosek do Wojewody o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).