Aktualności

 

Zakład Komunalny w Sicienku w dniu 14.07.2017r.
Wykonawca do dnia 11.07.2017r. zakończył prace związane z usunięciem kolizji wodociągowej na ul. Panorama Wsi w miejscowości Osówiec (zakres robót objęty Pozwoleniem na budowę nr 1993/2016).
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przed protokolarnym przejęciem od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym bądź budynkiem w którym wyodrębniono lokal mieszkalny, zob