Aktualności

 

[14.06.2017] W dniach 13-14.06.2017r.  Wykonawca prowadził prace branży elektrycznej na ul. Panorama Wsi w miejscowości Osówiec. Jest to teren objęty pozwoleniem na budowę nr 1993/2016. Roboty były wykonywane w celu usunięcia kolizji elektroenergetycznej linii kablowej nn. Wyżej wymienione prace obejmowały: - wytyczenie kolizji,
[22.05.2017] Na dzień dzisiejszy Wykonawca realizuje prace związane z uzupełnianiem projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, które są niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. Równocześnie w dalszym ciągu monitoruje postępowanie administracyjne o wydanie przez Wojewodę decyzji ZRID.
[28.04.2017r.] W dniu 18 kwietnia 2017 r. Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy plac budowy pod realizację sieci wodociągowej oraz elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia w celu uniknięcia kolizji istniejącego uzbrojenia terenu z projektowaną drogą S-5. Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze na odcinku sieci wzdłuż ul. Panorama Wsi w miejscowości Osówiec.